Prijzen PostcodeKaarten

PostcodeKaart Spreiding
Inwoners per 4-cijferig Postcodevlak

PostcodeKaart Bevolkingsgegevens en Huishoudens per 4-cijferig Postcodevlak

PostcodeKaart op Maat | Visualisatie Rayons en Locaties

Specificaties

€ 99,95

€ 119,95

€ 395,00

Selectietools: cirkel, vierkant, lasso
Download data als CSV-bestand
Download afbeelding in PDF, JPEG, Powerpoint
.
Infovenster: 4 cijferige postcodes
Infovenster: Plaats
Infovenster: Gemeente
Infovenster: Provincie
Infovenster: Aantal inwoners per gemeente/postcodevlak
Infovenster: Adressen op Huisnummerniveau
Infovenster: Leeftijd
Infovenster: Geslacht
Infovenster: Burgerlijke staat (gehuwd, samenwonend,
alleenstaand)
Infovenster: Samenstelling huishoudens (soort huishouden,
wel/niet kinderen, éénouder gezin)
.
PostcodeKaart op Maat | Uw rayons en locaties gevisualiseerd
PostcodeKaart op Maat | Jaarkosten hosting en beheer. € 120,- per jaar
Kosten per update

€ 75,- per update

.
Download deze PostcodeKaart  Download deze PostcodeKaart Offerte
PostcodeKaart op Maat