Over Datavisualiseren.nl

Datavisualiseren.nl is een jonge website maar kent een lange geschiedenis. De website is een spin-off van de website KilometerAfstanden.nl. Deze laatste website heeft zich gedurende de afgelopen jaren meer en meer gericht op de ontwikkeling van applicaties en diensten op het gebied van afstandsberekeningen. KilometerAfstanden.nl berekent afstanden en reistijden voor woon-werkverkeer, biedt kant-en-klare applicaties voor de berekening van afstanden en adviseert klanten met vragen over mobiliteit en woon-werkverkeer.

Postcodekaart op Maat | Uw bedrijfsgegevens op uw eigen kaart?
Datavisualiseren.nl bundelt alle oude visualisatie onderdelen van Kilometerafstanden.nl.  Op verschillende webpagina’s wordt echter nog verwezen naar de webshop en producten en diensten van KilometerAfstanden.nl.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van datavisualisatie en mapping van uw bedrijfsgegevens? Of heeft u vragen over één van onze visualisaties?
Stuur ons een email. Wij helpen u graag verder.

Stel uw vraag per email