Over Datavisualiseren.nl

Datavisualiseren.nl is een jonge website maar komt voort uit een lange geschiedenis. De website is een spin-off van de website KilometerAfstanden.nl. Deze laatste website heeft zich gedurende de afgelopen jaren meer en meer gericht op de ontwikkeling van applicaties en diensten op het gebied van afstandsberekeningen. KilometerAfstanden.nl berekent afstanden voor woon-werkverkeer, biedt kant-en-klare applicaties voor de berekening van afstanden en adviseert klanten met vragen over mobiliteit en woon-werkverkeer.

Postcodekaart op Maat | Uw bedrijfsgegevens op uw eigen kaart?
In deze nieuwe opzet bundelt Datavisualiseren.nl alle oude visualisatie onderdelen van Kilometerafstanden.nl.  Op verschillende pagina’s wordt echter nog verwezen naar bestaande producten en diensten KilometerAfstanden.nl.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van datavisualisatie en mapping voor uw bedrijf of van uw bedrijfsgegevens? Of heeft u vragen over één van onze visualisaties?
Stuur ons een email. Wij helpen u graag verder.

Stel uw vraag per email