RegioKaarten

Een RegioKaart verdeeld Nederland zoals gezegd in aparte regio’s. Hiervoor zijn vaak bestuurlijke redenen voor te bedenken.
Zo bestaan er de RES regio’s. De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties in 30 regio’s samen aan een Regionale Energiestrategie, de RES regio’s.
Nederland is ook ingedeeld in zogenaamde COROP regio’s. De afkorting COROP ontleent haar naam aan de Coördinatie-commissie Regionaal Onderzoekprogramma. er bestaan 40 COROP-gebieden. Bij de samenstelling van deze regio’s is rekening gehouden zowel met maatschappelijke gegevens, werkcentra en verzorgingscentra als met de provinciegrenzen.
En natuurlijk kennen we allemaal de vakantieregio’s indeling waarin Nederland verdeeld wordt in een regio Noord, regio Midden en regio Zuid.

Bekijk op onderstaande kaarten de verschillende regio-indelingen. Wellicht dat één van deze regio-indelingen ook gebruikt kan worden voor een PostcodeKaart op Maat voor uw bedrijf. Heeft u hierover vragen, stuur ons een email.